Go-no-sen, Sen-no-sen, Tai-no-sen

Sensei Kunio Miyake, 8th Dan of Shuko-Kai-International, explains the difference between Go-no-sen, Sen-no-sen and Tai-no-sen (Sen-sen-no-sen) tactics in the kumite.