JKA Senseis

With Sensei Nakayama, Sensei Okazaki, Sensei Nishiyama, Sensei Kanazawa, Sensei Asano.

Timestamp onload: 2019-11-22 08:02:00